DÉFUNTS
Jb 14, 1-3, 10-15 ; Mc 14, 32-36 

LES PRODUCTIONS DE NOS ABBAYES